Rollmaterial Matterhorn Gotthard Bahn

Güterwagen

MGB Schiebewandwagen
Betriebsnummer: Haikv 2471
Hersteller: MGB-Modell pu400010
LüP:
Bemerkung:
MGB Schiebewandwagen
Betriebsnummer: Haikv 2472
Hersteller: MGB-Modell pu400011
LüP:
Bemerkung:
MGB Schiebewandwagen
Betriebsnummer: Hbi-vy 2482
Hersteller: PR-Modellbau
LüP:
Bemerkung:
MGB Schiebewandwagen
Betriebsnummer: Hbi-vy 2483
Hersteller: PR-Modellbau
LüP:
Bemerkung: Alpin Cargo (Farbe leider falsch)
MGB Schiebewandwagen
Betriebsnummer: Hbi-vy 2484
Hersteller: PR-Modellbau
LüP:
Bemerkung: Alpin Cargo (Farbe leider falsch)
MGB Flachwagen mit Betonmischer
Betriebsnummer: K 2641
Hersteller: Friho 973D
LüP:
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 2871
Hersteller: Bemo 2296 551
LüP:
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 2872
Hersteller: Bemo 2296 552
LüP:
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 2873
Hersteller: Bemo 2296 553
LüP:
Bemerkung:
MGB Knickkesselwagen
Betriebsnummer: Uah 2881
Hersteller: Bemo 2295 551
LüP: 166mm
Bemerkung:
MGB Knickkesselwagen
Betriebsnummer: Uah 2882
Hersteller: Bemo 2295 552
LüP: 166mm
Bemerkung:
MGB Knickkesselwagen
Betriebsnummer: Uah 2883
Hersteller: Bemo 2295 553
LüP: 166mm
Bemerkung:
MGB Velowagen
Betriebsnummer: Gbv 4433
Hersteller: Bemo 2250 253
LüP: 98.2mm
Bemerkung:
MGB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gbv 4444
Hersteller: Bemo 2250 254
LüP: 98.2mm
Bemerkung:
MGB Niederbordwagen
Betriebsnummer: Kkl 4601
Hersteller: MGB-Modell
LüP: 98.2mm
Bemerkung:
MGB Niederbordwagen
Betriebsnummer: Kkl 4603
Hersteller: PR-Modellbau
LüP: 98.2mm
Bemerkung:
MGB Niederbordwagen
Betriebsnummer: Kkl 4605
Hersteller: PR-Modellbau
LüP: 98.2mm
Bemerkung:
MGB vierachsiger Flachwagen
Betriebsnummer: Rw 4792s
Hersteller: MGB-Modell pu400020
Bemerkung:
MGB Rampenwagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4801
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Rampenwagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4802
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Rampenwagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4803
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Rampenwagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4804
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4811
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4812
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4813
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4814
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4815
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4816
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4817
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4818
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4819
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4820
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4821
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Verladewagen Autozug Furkatunnel
Betriebsnummer: Sklv 4822
Hersteller: Panier/MGB-Modell/AW Canstatt
LüP: 236mm
Bemerkung: Bausatz, Umbau zu fahrbarem Wagen
MGB Selbstentladewagen
Betriebsnummer: Fd 4851
Hersteller: Bemo 2253 251
LüP: 94.7mm
Bemerkung:
MGB Selbstentladewagen
Betriebsnummer: Fd 4851
Hersteller: Bemo 2253 271
LüP: 94.7mm
Bemerkung:
MGB Selbstentladewagen
Betriebsnummer: Fd 4852
Hersteller: Bemo 2253 252
LüP: 94.7mm
Bemerkung:
MGB Selbstentladewagen
Betriebsnummer: Fd 4852
Hersteller: Bemo 2253 262
LüP: 94.7mm
Bemerkung:
MGB Selbstentladewagen
Betriebsnummer: Fd 4853
Hersteller: Bemo 2253 253
LüP: 94.7mm
Bemerkung:
MGB Selbstentladewagen
Betriebsnummer: Fd 4854
Hersteller: Bemo 2253 264
LüP: 94.7mm
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 4894
Hersteller: Friho
LüP:
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 4895
Hersteller: Friho
LüP:
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 4896
Hersteller: Friho
LüP:
Bemerkung:
MGB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 4897
Hersteller: Friho
LüP:
Bemerkung: