Rollmaterial Dampfbahn Furka-Bergstrecke

Triebfahrzeuge

DFB Zahnraddampflokomotive HG 3/4
Betriebsnummer: 1 (Furkahorn)
Hersteller: Bemo 1294 281
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 101mm
Beleuchtung: Glühlampe
Bemerkung:
BFD Zahnraddampflokomotive HG 3/4
Betriebsnummer: 3
Hersteller: Bemo 1294 203
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 101mm
Beleuchtung: Glühlampe
Bemerkung:
DFB Zahnraddampflokomotive HG 3/4
Betriebsnummer: 4
Hersteller: Bemo 1294 224
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 101mm
Beleuchtung: Glühlampe
Bemerkung:
DFB Zahnraddampflokomotive HG 2/3
Betriebsnummer: 6
Hersteller: Bemo 1292 586
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 88mm
Beleuchtung: LED
Bemerkung:
DFB Zahnraddampflokomotive HG 2/3
Betriebsnummer: 6
Hersteller: Bemo 1292 596
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 88mm
Beleuchtung: LED
Bemerkung:
DFB Zahnraddampflokomotive HG 2/3
Betriebsnummer: 7
Hersteller: Bemo 1292 527
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 88mm
Beleuchtung: LED
Bemerkung:
FO Zahnraddampflokomotive HG 3/4
Betriebsnummer: 10
Hersteller: Bemo 1294 210
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 101mm
Beleuchtung: Glühlampe
Bemerkung:
DFB Benzintriebwagen CFmh 2/2
Betriebsnummer: 22
Hersteller: Bemo 1297 212
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP:
Beleuchtung: Glühlampe
Bemerkung:
DFB Diesellokomotive Gm 2/4 
Betriebsnummer: 71 (Elch)
Hersteller: Lok 14, MGB-Modell
Motor: 3-Pol-Motor
Decoder: ESU
LüP:
Beleuchtung: keine
Bemerkung:
DFB Rangiertraktor Tm 2/2
Betriebsnummer: 91
Hersteller: Bemo 1274 291
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 58.2mm
Beleuchtung:
Bemerkung:
DFB Gm 3/3 Moyse
Betriebsnummer: 231
Hersteller: Bemo/MGB-Modell
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: ESU Loksound
LüP: 100.5 mm
Beleuchtung: keine
Bemerkung: Umbau Bemo Modell erst wenn Original Lokomotive neue DFB Lackierung erhält
DFB Gm 3/3 Moyse
Betriebsnummer: 233
Hersteller: Bemo/MGB-Modell
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: ESU Loksound
LüP: 100.5 mm
Beleuchtung: keine
Bemerkung: Umbau Bemo Modell erst wenn Original Lokomotive neue DFB Lackierung erhält
DFB Traktor Tm 2/2 mit Kran
Betriebsnummer: 2922
Hersteller: MGB-Modell pu40007
Motor: 5-Pol-Motor
Decoder: Rautenhaus RMX
LüP: 58.2mm
Beleuchtung: keine
Bemerkung:

Personenwagen

DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 251
Hersteller: H Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 252
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Kiosk Wagen
Betriebsnummer: Y 701
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachser SteamPub
Betriebsnummer: WR-S 2027
Hersteller: Bemo 3239 587
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Salonwagen
Betriebsnummer: AB 2121
Hersteller: WABU 279.013
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: B 2204
Hersteller: Bemo 3239 294
LüP: 114mm
Bemerkung: weisse Beschriftung
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: B 2204
Hersteller: Bemo 3239 284
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: B 2206
Hersteller: Bemo 3239 286
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: B 2210
Hersteller: Bemo 3239 280
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: B 2224
Hersteller: Born 9806DF-F
LüP: 116mm
Bemerkung:
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: B 2224
Hersteller: H Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachser SteamPub
Betriebsnummer: WR-S 2227
Hersteller: Bemo 3239 527
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Zweiacher
Betriebsnummer: B 2228
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 2351
Hersteller: Ferro Suisse
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 2352
Hersteller: Ferro Suisse
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 2353
Hersteller: WABU 302.002
LüP:
Bemerkung: Set Eröffnung Realp-Furka-Gletsch Juli 2000
DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 2353
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachsiger Aussichtswagen
Betriebsnummer: C 2354
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Zweiachser
Betriebsnummer: AB 2420
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB Packwagen 2-achsig
Betriebsnummer: BD 2502
Hersteller: Bemo 3237 282
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Packwagen 2-achsig
Betriebsnummer: BD 2503
Hersteller: Bemo 3237 283
LüP: 114mm
Bemerkung:
DFB Plattformwagen
Betriebsnummer: B 4222
Hersteller: WABU 303.000
LüP: 195mm
Bemerkung:
DFB Plattformwagen blau
Betriebsnummer: B 4253
Hersteller: WABU 302.003
LüP:
Bemerkung: Set Eröffnung Realp-Furka-Gletsch Juli 2000
DFB Plattformwagen blau
Betriebsnummer: AB 4453
Hersteller: Motreno 1801
LüP:
Bemerkung:
DFB Plattformwagen
Betriebsnummer: AB 4462
Hersteller: Bemo 3246 282
LüP: 156.2mm
Bemerkung:
DFB Plattformwagen blau
Betriebsnummer: ABD 4554
Hersteller: Wabu 302.001
LüP:
Bemerkung: Set Eröffnung Realp-Furka-Gletsch Juli 2000
DFB Plattformwagen blau
Betriebsnummer: ABD 4554
Hersteller: Motreno 1802
LüP:
Bemerkung:
DFB Plattformwagen blau
Betriebsnummer: ABD 4558
Hersteller: Motreno 1803
LüP:
Bemerkung:

Güterwagen

DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gk-v 2411
Hersteller: Bemo
LüP:
Bemerkung: Sondermodell Furger
DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gk-v 2413
Hersteller: Friho
LüP:
Bemerkung:
DFB Magazinwagen Dieselcrew
Betriebsnummer: Gbv 2626
Hersteller: Bemo 2250 296
LüP: 98.2mm
Bemerkung: Exclusives Sondermodell MGB-Modell
DFB Magazinwagen
Betriebsnummer: Gbk 2646
Hersteller: Bemo 2283 296
LüP: 96mm
Bemerkung:
DFB Hochbordwagen
Betriebsnummer: Ek 2719 / FO L 556
Hersteller: MGB-Modell pu400012
LüP:
Bemerkung:
DFB Niederbordwagen
Betriebsnummer: Kkl 2773
Hersteller: Bemo 2257 293
LüP: 88mm
Bemerkung:
DFB Niederbordwagen
Betriebsnummer: Kkl 2774
Hersteller: Bemo 2257 294
LüP: 88mm
Bemerkung:
DFB Niederbordwagen
Betriebsnummer: Kkl 2776
Hersteller: Bemo 2257 296
LüP: 88mm
Bemerkung:
DFB Kesselwagen
Betriebsnummer: Uhk 2872
Hersteller: Bemo 2296 592
LüP:
Bemerkung: Jahreswagen 2022
DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gk 2902
Hersteller: Ferro Suisse
LüP:
Bemerkung:
DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gk 2902
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Hakv 4403
Hersteller: WABU
LüP:
Bemerkung:
DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gk 4416
Hersteller: H. Hoenigk
LüP:
Bemerkung:
DFB gedeckter Güterwagen
Betriebsnummer: Gakv 4451
Hersteller: WABU
LüP:
Bemerkung:
DFB Schotterwagen
Betriebsnummer: Fad 4855
Hersteller: Bemo 2287 295
LüP: 143.7mm
Bemerkung:

Bahndienstfahrzeuge

DFB Niederbordwagen
Betriebsnummer: X 2940
Hersteller: Bemo 2257 290
LüP: 88mm
Bemerkung:
DFB Dienstwagen
Betriebsnummer: X 2947
Hersteller: Bemo 2283 297
LüP: 96mm
Bemerkung:
DFB Niederbordwagen
Betriebsnummer: X 2948
Hersteller: Bemo 2257 298
LüP: 88mm
Bemerkung:
DFB Materialwagen
Betriebsnummer: X 2970
Hersteller: Bemo 2283 290 / 2283 830
LüP: 96mm
Bemerkung:
DFB Magazinwagen
Betriebsnummer: X 4928
Hersteller: Ferro Suisse
LüP:
Bemerkung:
DFB Niederbordwagen
Betriebsnummer: X 4979
Hersteller: Bemo 2257 229
LüP: 88mm
Bemerkung:
DFB Fahrleitungsleiter
Betriebsnummer:
Hersteller: HRM
LüP: 21mm
Bemerkung: