Download

Personenwagen der Matterhorn-Gotthard-Bahn


Bemo 3276552 A 2072 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: A 2072
Hersteller: Bemo 3276552
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3276554 A 2074 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: A 2074
Hersteller: Bemo 3276554
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3271551 B 2281 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 2281
Hersteller: Bemo 3271551
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3271557 B 2287 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 2287
Hersteller: Bemo 3271557
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3271559 B 2289 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 2289
Hersteller: Bemo 3271559
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3271550 B 2290 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 2290
Hersteller: Bemo 3271550
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3276555 BDR 2295 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen mit Gepäckabteil
Betriebsnummer: BDR 2295
Hersteller: Bemo 3276555
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3276556 BDR 2296 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen mit Gepäckabteil
Betriebsnummer: BDR 2296
Hersteller: Bemo 3276556
LüP: 208.5mm
Bemerkung:  

Bemo 3258253 AB 4173 Mitteleinstiegswagen MGB-Modell
MGB Mitteleinstiegswagen
Betriebsnummer: AB 4173
Hersteller: Bemo 3258253
LüP: 190mm
Bemerkung:  

Bemo 3257221 B 4241 Sportwagen MGB-Modell
MGB Sportwagen
Betriebsnummer: B 4241
Hersteller: Bemo 3257221
LüP: 190mm
Bemerkung:  

Bemo 3257222 B 4242 Sportwagen MGB-Modell
MGB Sportwagen
Betriebsnummer: B 4242
Hersteller: Bemo 3257222
LüP: 190mm
Bemerkung:  

Bemo 3257224 B 4244 Sportwagen MGB-Modell
MGB Sportwagen
Betriebsnummer: B 4244
Hersteller: Bemo 3257224
LüP: 190mm
Bemerkung:  

Bemo 3257225 B 4245 Sportwagen MGB-Modell
MGB Sportwagen
Betriebsnummer: B 4245
Hersteller: Bemo 3257225
LüP: 190mm
Bemerkung:  

Bemo 3267253 B 4253 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4253
Hersteller: Bemo 3267253
LüP: 195.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3267254 B 4254 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4254
Hersteller: Bemo 3267254
LüP: 195.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3267255 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4255
Hersteller: Bemo 3267255
LüP: 195.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3267256 B 4256 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4256
Hersteller: Bemo 3267256
LüP: 195.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3266253 B 4263 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4263
Hersteller: Bemo 3266253
LüP: 195.1mm
Bemerkung:  

Bemo 3266254 B 4264 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4264
Hersteller: Bemo 3266254
LüP: 195.1mm
Bemerkung:  

Bemo 3266255 B 4265 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4265
Hersteller: Bemo 3266255
LüP: 195.1mm
Bemerkung:  

Bemo 3266256 B 4266 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4266
Hersteller: Bemo 3266256
LüP: 195.1mm
Bemerkung:  

Bemo 3266257 B 4267 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4267
Hersteller: Bemo 3266257
LüP: 195.1mm
Bemerkung:  

Bemo 3266258 B 4268 Personenwagen MGB-Modell
MGB Einheitswagen
Betriebsnummer: B 4268
Hersteller: Bemo 3266258
LüP: 195.1mm
Bemerkung:  

WABU AB 2121 Salonwagen MGB-Modell
MGB Salonwagen
Betriebsnummer: AB 2121
Hersteller: WABU
LüP:  
Bemerkung: