Download

Panoramawagen anderer Bahngesellschaften


Bemo 3289101 Api 1311 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Api 1311
Hersteller: Bemo 3289101
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289102 Api 1312 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Api 1312
Hersteller: Bemo 3289102
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289113 Ap 1313 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Ap 1313
Hersteller: Bemo 3289113
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289114 Ap 1314 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Ap 1314
Hersteller: Bemo 3289114
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Ap 1315
Hersteller: Bemo 3289115
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289121 Bp 2531 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2531
Hersteller: Bemo 3289121
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289122 Bp 2532 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2532
Hersteller: Bemo 3289122
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289123 Bp 2533
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2533
Hersteller: Bemo 3289123
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289124 Bp 2534 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2534
Hersteller: Bemo 3289124
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289125 Bp 3535 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2535
Hersteller: Bemo 3289125
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2536
Hersteller: Bemo 3289126
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2537
Hersteller: Bemo 3289127
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3289128 Bp 2538 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 2538
Hersteller: Bemo 3289128
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3288101 Bp 52521 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 52521
Hersteller: Bemo 3288101
LüP: 212.6mm
Bemerkung:  

Bemo 3288104 Bp 52524 Panoramawagen MGB-Modell
RhB Panoramawagen
Betriebsnummer: Bp 52524
Hersteller: Bemo 3288104
LüP: 212.6mm
Bemerkung: